• 02163486000
  • pr@sjb.co.irجزئیات خبر
تعداد بازدید: 162تعداد نظرات ارسالی: 0
گزارش کدال (13951019)

تعدیل1779 درصدی سهگمت

افزایش39 درصدی درآمد فروش در کنار تنها 15 درصد افزایش در بهای تمام شده، موجب افزایش91 درصدی سود ناخالص سیمان هگمتان شده است. بدین ترتیب این شرکت سود هر سهم خود رابرای سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1396 خود را با تعدیل مثبت 1779 درصدی روانهبازار کرده است.

تبدیل سود به زیان در ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران، برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1395 خود را، در حدود  25 میلیارد تومان زیان محقق ساخته است و این در حالی بود که این شرکت برای سال مالی قبل بیش از 5.5 میلیارد تومان سود را محقق ساخته بود.

تعدیل126 درصدی فخوز

فولادخوزستان بر اساس صورتهای مالی نه ماهه خود، برای سال مالی منتهی به پایان اسفندامسال، 468 ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به پیش بینی قبلی، تعدیل 126 درصدی را نشان میدهد. همچنین این شرکت در طی نه ماهه 65 درصد از سود خود، یعنی 306 ریال را محقق ساخته است.

زیانشبریز در شش ماهه

پالایش نفت تبریز در طی گزارش حسابرسی نشده شش ماهه خود، به ازای هر سهم 15 ریال زیان راشناسایی کرده است. البته لازم به ذکر است که این شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 256 ریال زیان را شناسایی کرده بود. همچنین ذکر این نکته لازم است که این شرکت برای سال مالی جاری خود، به ازای هر سهم 557 ریال سود پیش بینی کرده بود.

پوشش81 درصدی بانک خاورمیانه

بانک خاورمیانه، در طی عملکرد 9 ماهه خود به ازای هر سهم 288 ریال سود را محقق ساخته است که تا بدین جا، حاکی از پوشش 81 درصدی سود پیش بینی شده برای سال مالی جاری است. همچنین سود نه ماهه امسال این شرکت در مقایسه با دوره مشابه قبلی، 97 درصد افزایش را نشان میدهد.

عملکردفاسمین

نام شرکت

آمار فروش

درآمد فروش

تحقق بودجه

نرخ های میانگین

فروش از ابتدای سال

فروش ماه گذشته

بودجه فروش

درآمد از ابتدای سال

فروش ماه گذشته

درآمد بودجه

مقداری

درآمدی

میانگین کل سال

میانگین قبل از ماه اخر

میانگین یک ماهه اخر

میانگین بودجه

کنسانتره روی پخته

3777

0

3777

15626

0

15626

100%

100%

4.14

4.14

0.00

4.14

شمش روی

21366

2691

32000

1760394

294497

2580052

67%

68%

82.39

78.50

109.44

80.63

کنسانتره سرب

7692

0

10000

208204

0

276470

77%

75%

27.07

27.07

0.00

27.65

کنسانتره روی

2153

1007

1146

9217

5907

3309

188%

279%

4.28

2.89

5.87

2.89

سایر

136087

22187

136087

119829

23536

17234

100%

695%

0.88

0.85

1.06

0.13

مجموع

171075

25885

183010

2113270

323940

2892691

93%

73%

12.35

12.32

12.51

15.81

آمارفروش نه ماهه فاسمین حاکی از پوشش 93 درصدی مقدار فروش و همچنین پوشش 73 درصدی درآمد فروش در طی 9 ماه فعالیت این شرکت است.

افزایش سرمایه پارسان

سازمان بورس ارواق بهادار، مجوز افزایش سرمایه 17.28 درصدی نفت و گاز پارسیان، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران را صادر کرده است.

 

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد